חברת הביטוח לא הגישה כתב הגנה – מה עושים?

תגובות 0 על ידי ב חברות ביטוח
20 באפריל 2015
חברת הביטוח לא הגישה כתב הגנה – מה עושים?

על אף שהגשת כתב הגנה בהמשך להגשת תביעה לחברת הביטוח היא הליך פורמלי ומתבקש על פי חוק, במקרים רבים חברות הביטוח נמנעות מלהגיש כתב הגנה כזה. מדוע זה קורה, ומה עושים במקרה כזה? התשובות לפניכם.

מהו כתב הגנה והאם חברות הביטוח תמיד מגישות כתב כזה?

כאשר מבוטח תובע את חברת הביטוח, אמורה האחרונה להגיש כתב הגנה מטעמה תוך 30 יום, שבו היא מיידעת את הראשון כיצד תפעל, כלומר, מתארת את עמדתה ביחס לדחייה התביעה תוך פירוט כל נימוקי הדחייה. היה וחברת הביטוח לא עושה כן, לא יהיה באפשרותה להציג בהמשך נימוקים נוספים לדחיית התביעה על ידה.

הגשת תביעה

למעשה, על פי הנחיות המפקח בתחום עסקי הביטוח, מיום ה-9 בדצמבר 1998: "מבוטח או צד ג' המגיש תביעה לחברת הביטוח (להלן: "תובע") זכאי וצריך לקבל לידיו, בכתב, את מלוא עמדתה של חברת הביטוח בנוגע לכל עילות תביעתו… כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות, במועד מאוחר יותר, נימוק נוסף לדחייה אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה". במקרה כזה, במידה וחברת הביטוח מעלה מאוחר יותר טענות שלא הושמעו במכתב הדחייה של התביעה, רשאי התובע להגיש בקשה למחיקת סעיפי ההגנה שלא הופיעו במכתב הדחייה שהוא קיבל.

יש לציין, כי ההנחיות חודשו כמה שנים לאחר מכן, ב-29 במאי 2002, והן קובעות, כי חברת הביטוח יכולה להעלות נימוקים חדשים, בנוסף לאלו שכבר הובאו למבוטח במכתב הדחייה, רק כאשר מדובר בנסיבות שנוצרו לאחר שליחת המכתב או בעובדות שחברת הביטוח לא ידעה עליהן כאשר דחתה את בקשת המבוטח.

במידה וחברת הביטוח לא מגישה כתב הגנה כלל, ניתן יהיה לפסוק דין נגדה, ולהחליט כי התובע יהיה רשאי לקבל את הסעד שביקש וכי על הנתבעת לשאת בהוצאות המשפט.

לפנות לעורך דין כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של התביעה

יש לציין, כי במקרים רבים, לא רק שחברות הביטוח מגישות כתב הגנה, אלא שהן אף מצרפות אליו תביעה שכנגד, כדי להימנע מלשלם לתובע. חברות הביטוח הן גוף כלכלי, שאינו שש לשלם כאשר הוא אינו חייב לעשות זאת, והמעדיף לשמור את הכסף בכיסו כל עוד תשלום למבוטחים אינו מחוייב המציאות מבחינתו.

מחקר שנערך לפני כשנה על ידי המפקח על הביטוח חושף, כי, למעשה, חברות הביטוח משלמות פחות מ-70% מהתביעות המוגשות להן ובאופן חלקי בלבד. בשל הקלות שבה מתחמקות חברות הביטוח מתשלום, רצוי לשכור שירותיו של עורך דין ולקבל ליווי צמוד מצידו, שיגדיל משמעותית את הסיכויים, כי התביעה תתקבל, היות שלחברות הביטוח פחות קל להתמודד מול עורכי דין מאשר מול המבוטחים עצמם.

משרד עורכי דין נעמי אלסטר יסייע לכם להתמודד עם הליך הגשת התביעה ויפעל למקסום התוצאות עבורכם. פנו אלינו לקביעת פגישת היכרות במסגרתה נשמע את פרטי המקרה ונבדוק את סיכויי הצלחה התביעה.




רוצה להגיב למאמר?

כתובת הדוא ל שלך לא יפורסם. שדות חובה מסומנים *